Victor
VICTOR ZAMMIT
A Lawyer Presents the Case for the Afterlife
.

Home
The Book
Radio FAQs
Articles
Hall of Fame
Appearances
About Victor
Links
Contact
.

The Book

<< Previous Chapter : Book Index : >>

15. Proxy zittingen

‘Als de wetenschap de niet-fysieke verschijnselen gaat bestuderen, zal het meer vooruitgang boeken in een decennium dan in alle eeuwen van zijn ervaring.’
British cosmologist, Dr Fred Hoyle

Een argument dat opkwam in de vroege jaren van onderzoek naar paranormale verschijnselen was dat mediums hun informatie verkregen door middel van telepathie uit de onbewuste geest van de mensen die bij hun kwamen tijdens zittingen. Zoals al eerder is vermeld is het zeer vreemd dat dezelfde sceptici die met dit argument kwamen ook weigerden te geloven dat telepathie bestond.

De vroege paranormale onderzoekers verwierpen dit bezwaar door wat zij ‘proxy-zittingen’ noemden—hierbij nam een persoon de plaats in van een ander persoon waarover hij/zij niets wist, daarna gingen ze naar het medium in naam van die andere persoon.

De eerwaarde Charles Drayton Thomas, een streng godsdienstige predikant die een paranormaal onderzoeker werd, besteedde vele jaren als een proxy-zitter om het mediumschap van Mrs. Gladys Osborne Leonard (zie foto) te onderzoeken. Hij bewaarde al zijn resultaten voor de SPR (Society for Psychical Research). Hij ging naar de zittingen terwijl hij alleen de namen van de overledenen en de naam van degene die communicatie wilde wist.

In één geval in 1936-1937 ging Thomas naar vier zittingen in naam van Emma Lewis, een persoon die hij niet kende. Door het medium Mrs. Leonard was hij in staat om zeventig stukjes informatie te verkrijgen die Emma later zonder twijfel bevestigden dat het haar vader, Frederick William Macaulay was die communiceerde.

De lezer moet in gedachten houden dat de eerwaarde Thomas, die erop stond om d.m.v. wetenschappelijke methoden te bepalen wat er doorgegeven werd, het medium Gladys Osborne Leonard, één van de meest begaafde mediums van deze eeuw, grondig onderzocht.
Wij zijn geïnformeerd dat hij meer dan 500 zittingen met haar deed gedurende twintig jaar. Na de dood van Mrs. Leonard in 1945, kwam hij bij Leslie Flint, het begaafde directe stem medium en hij deed veel waardevol werk met hem.

Het enige mogelijke bezwaar dat een scepticus kan maken in relatie tot de proxy-zittingen is fraude. Er is simpelweg geen andere mogelijke of waarschijnlijke verklaring voor de informatie die het medium doorkreeg over iemand die overleden was en die geen enkele connectie had met de zitters die bij het medium waren op dat moment.

Maar tot nu toe is niemand de laatste vijftig jaar in staat geweest om fraude te suggereren in de proxy-zittingen die uitgevoerd zijn door eerwaarde Drayton Thomas. Alweer zijn paranormale onderzoekers onder de indruk van de verdachte afwezigheid van kritiek op deze proxy-zittingen.

Professor Dodds, de rationalistische Voorzitter van de SPR van 1961-1963 had de leiding over een serie proxy-zittingen testen met het medium Nea Walker en was zeer onder de indruk. Hij concludeerde:

De hypothese van fraude, rationele gevolgtrekking van de feiten, telepathie van de zitters, en toeval kunnen niet op zichzelf of gecombineerd de resultaten verklaren ( Dodds 1962).

Als verwijzing naar de proxy-zittingen word de lezer verwezen naar het boek van de eerwaarde Drayton Thomas ‘Life Beyond Death With Evidence’ voor directe informatie over verder bewijs van voorleven en naar de internetsite Gladys Osborne Leonard [http://www.fst.org/leonard.htm].

<< Previous Chapter : Book Index : >>
.

Home | The Book | Radio FAQs | Articles | Hall of Fame
Appearances | About Victor | Links | Contact

Copyright © 2001 Victor Zammit.  All rights reserved.  --  
Web site by happysean