Victor
VICTOR ZAMMIT
A Lawyer Presents the Case for the Afterlife
.

Home
The Book
Radio FAQs
Articles
Hall of Fame
Appearances
About Victor
Links
Contact
.

The Book

<< Previous Chapter : Book Index : Next Chapter >>

8. Wetenschappelijke observatie van mediums

'Mensen die het niet gezien hebben zouden er niet over moeten oordelen'

Professor Charles Richet


Een medium is een begaafd persoon die communiceert met wezens uit het hiernamaals. Bevooroordeelde sceptici hebben altijd geprobeerd om de prestaties van mediums naar beneden te halen, suggererende dat ze allemaal gewoon fraudeurs zijn of leugenaars die misbruik maken van goedgelovigen en geestelijk zwakkeren. Ondanks het feit dat er ongetwijfeld mediums zijn die geen echte gaven hebben en liegen en bedriegen om financiële redenen zijn er ook echte mediums wiens resultaten de wereld schokken met ongelofelijk accurate informatie.

De algemene indruk die materialistische critici aan de massa willen geven is dat alle mediums met vage suggesties, gokwerk en goede observatie van de cliënt werken, of gebruik maken van massahypnose van het publiek.

Maar als iemand de literatuur onderzoekt, gebruikmakende van dezelfde testen van betrouwbaarheid die historici gebruiken om te bepalen of een gebeurtenis echt gebeurd was, is er een ontzettende hoeveelheid bewijsmateriaal die aantoont dat er echte mediums zijn geweest en nog steeds zijn die een grote hoeveelheid bewijsmateriaal hebben verzameld voor het overleven van de dood door onze individuele persoonlijkheid.

Veel verschillende soorten mediums

Mediumschap beslaat veel verschillende types paranormale verschijnselen. De meest voorkomende vorm is "mentaal mediumschap" waarbij het medium communiceert via innerlijke visie, helderhorendheid, automatisch schrift, en automatische spraak. Soms gaat het medium volledig in trance en word het lichaam tijdelijk overgenomen door een andere entiteit. Er is ook "fysiek mediumschap", welke gekarakteriseerd word door kloppen, levitatie en het bewegen van objecten. Sommige zeldzame fysieke mediums zijn in staat om een "directe stem" te produceren waarbij overleden geliefden tot het publiek spreken zonder de stembanden van het medium te gebruiken. Nog zeldzamer zijn materialisatie mediums die objecten en menselijke en dierlijke geesten echt kunnen laten verschijnen.

De Engelse kerk vindt mediumschap echt

John. G. Fuller, een gerespecteerde journalist die bewijsmateriaal voor mediums onderzocht, wijst op het probleem dat wordt gepresenteerd door de pure hoeveelheid:

'Als je het bewijsmateriaal onderzoekt, blijkt het overtuigend naar de rationele conclusie te wijzen dat het leven verdergaat, en dat welbespraakte communicatie mogelijk is. Één probleem is dat de stapel bewijsmateriaal zo hoog is dat het saai en eentonig wordt om het door te nemen. Net zoals de studie van wiskunde en scheikunde vereist het veel inspanning om alles te beoordelen'(Fuller 1987: 67-68).


Hij wijst erop dat het comité van de Engelse kerk er twee jaar over deed om de enorme hoeveelheid bewijsmateriaal over mediumschap te beoordelen. Het Comité werd speciaal aangesteld in 1973 door Aartsbisschop Lang en Aartsbisschop Temple om spiritualisme te onderzoeken. Hun onderzoekingen hielden onder andere zittingen(seances) in met de beste mediums uit Engeland. Aan het einde kwamen zeven van de tien leden van het comité onder enorme druk tot de conclusie dat:

'De hypothese dat zij (geestcommunicaties) doorkomen van ontlichaamde geesten is in sommige gevallen is de juiste'(Psychic Press 1979).

Dit rapport werd door Conservatieven van de kerk zo gevaarlijk bevonden dat het werd geclassificeerd als Privé en Vertrouwelijk en het werd weggestopt in Lambeth Palace gedurende 40 jaar(!!) voordat het uitlekte naar de media in 1979.

Het is inderdaad zeer zeldzaam om een hoogbegaafd medium tegen te komen. George Meek, de Amerikaanse onderzoeker, spendeerde 16 jaar aan reizen naar verschillende landen, van 1971 tot 1987, om te proberen de meest begaafde mediums in de wereld te vinden. Hij zei dat hij in al die tijd maar zes buitengewone mediums vond, die allen niet adverteerden met hun paranormale gaven of geld vroegen voor hun diensten (Meek 1987: 81-82).

Er is ons verteld vanuit het hiernamaals dat de motieven van mediums zeer belangrijk zijn voor het onderhoud en de kwaliteit van hun mediumschap. Dus ego en het verlangen naar status kan leiden tot een afname van de krachten van het medium en ervoor zorgen dat het medium in contact komt met minder ontwikkelde spirituele wezens.

Wanneer mediumschap gebruikt wordt als 'handel' kan de verleiding bestaan om bedrog of nep resultaten te gebruiken als ze niet vanzelf komen en hierdoor kunnen lage astrale wezens worden aangetrokken. Dit betekend dat hoewel er intelligenties door het medium communiceren er geen grote wijsheid naar voren zal komen. Materialisme en spiritualiteit zijn als olie en water, ze mixen niet.

Veel echt begaafde mediums schuwen publiciteit en houden bewust een laag profiel. Ze nemen weinig of geen geld aan en beperken hun activiteiten tot een kleine kring van betrouwbare regelmatige zitters. De recente geschiedenis heeft echte mediums geleerd om afstand te houden van degenen die zichzelf paranormale onderzoekers noemen en om hun werk privé te houden.

Spirituele service

Één medium die als voorbeeld diende van het ideale mediumschap als spirituele service was Chico Xavier uit Brazilië. Alhoewel hij weinig onderwijs had genoten en bijna blind was, was hij de schrijver van meer dan 126 door geesten gedicteerde best-selling boeken over een verscheidenheid van zeer gespecialiseerde en technische onderwerpen. Hij weigerde alle rijkdom en invloed die hij aangeboden kreeg en wijde zijn leven aan het voeden, kleedden en medische assistentie geven aan arme mensen en het bewijzen van leven na de dood. Hij werd door velen beschouwd als een radicale Christelijke heilige. 'Een éénpersoons bijstandssysteem, een man met een bijna pathologische bescheidenheid en nederigheid' (Playfair 1975:27).


De literatuur van het spiritualisme is vol van zelfuitgegeven dagboeken en boeken die allemaal getuigen van de wonderbaarlijke gebeurtenissen die plaatsvonden en vinden door het werk van toegewijde mediums.

Twee Engelse moeders

Een recent boek van bovenstaand type is "Russel"" uit 1994. Hierin vertelt de auteur, Gwyne Byrne, haar herinneringen over hoe zij en haar man Alf weer samengebracht werden met hun negen jaar oude zoontje die materialiseerde door het mediumschap van Rita Goold, dit gebeurde meer dan 100 keer. Gwyne is een stichting begonnen om andere ouders die hun kinderen hebben verloren te troosten, deze heet de 'Russel's Pink Panther Society'. Haar vriendin Pat Jeffrey die deelnam aan dezelfde experimenten werd ook herhaaldelijk samengebracht met haar overleden zoontje.Om te luisteren naar een interview met Gwyn en haar vriendin Pat Jeffrey moet je naar de volgende site gaan: The Jeff Rense Show archives [http://www.broadcast.com/shows/endoftheline/01archives.html] en selecteer daar het programma van 15 januari 2001.

Leider van het gevecht voor Brittanïe

Veel bekende en hardhoofdige mensen hebben jarenlang regelmatig bij mediums gezeten en publiceerden hun persoonlijke getuigenissen van wat ze van dichtbij hebben ervaren. Een noemenswaardige getuigenis was "Many mansions" , voor het eerst gepubliceerd in November van 1943 door Luchtmacht commandant Marshal Lord Dowding die de Britse luchtmacht leidde in het gevecht voor Brittanïe.

Sir Oliver Lodge

Een ander was één van de beste geleerden van zijn tijd, Sir Oliver Lodge. Hij werd professor in natuurkunde op zijn dertigste. Hij werd tot ridder geslagen en werd een "Fellow" van de Royal Society" in 1902. Het originele werk van Lodge omvatte onderzoeken naar bliksem, elektrolyse en de galvanische cel en elektromagnetische golven. Hij bestudeerde ook het karakter van ether, een medium(geleide stof) dat alle ruimte doordrong, de beweging van ether, en de veronderstelde relatieve beweging tussen ether en elk lichaam(object) dat zich daarbinnen bevind.

Op het gebied van de radio was hij de eerste die een draadloos signaal verzond, en daarmee was hij Marconi ver voor. Nadat hij een rechtszaak had gewonnen van Marconi omdat deze zijn ideeën zou hebben gebruikt werd hij een technische adviseur voor Marconi's bedrijf. Hij was een van de eerste wetenschappers die elektromagnetische golven ontdekte. Hij maakte ook een grote bijdrage aan de motorindustrie toen hij de elektrische vonk ontsteker(moderne bougie) voor interne verbranding uitvond.

Sir Oliver begon met het bestuderen van mediums in 1883 en deed zittingen met het bekende medium uit Boston, Mrs. Lenore Piper toen het medium werd getest in Engeland door de Society for Psychical Research (sociëteit voor paranormaal onderzoek). Hij ontving veel evidente boodschappen van overledenen die hem in korte tijd overtuigden van het feit dat de doden leven. Zijn vindingen werden gepubliceerd in 1890. Later communiceerden zijn goede overleden vrienden Edmund Gurney en Frederick Myers zeer gedetailleerd bewijsmateriaal door via Mrs. Piper.

Maar wat Sir Oliver volledig overtuigde waren de opmerkelijke communicaties door verschillende mediums met zijn zoon Raymond, die sneuvelde in de eerste wereldoorlog op 14 september 1915.
Op 25 november 1915 schreef een volslagen vreemde een brief naar de familie waarin stond dat ze een foto van Raymond had samen met de officiers die vlak voor zijn dood genomen was. Ze bood aan om deze op te sturen naar de Lodges en deze gingen dankbaar op dit aanbod in.
Op 3 december 1915 gaf Raymond terwijl hij door Mrs. Piper communiceerde een volledige beschrijving van de foto die noch het medium, noch de Lodges al hadden gezien. Hij beschreef zichzelf als zittend op de grond, samen met een medeofficier die zijn hand op zijn schouder had. Op 7 december 1915 arriveerde de foto en het klopte precies met de beschrijving van Raymond vier dagen eerder. Er kwamen nog vele andere boodschappen van Raymond, al deze boodschappen waren zeer bewijskrachtig voor Sir Oliver en Lady Lodge. Al deze directe bewijzen die van een vooraanstaande wetenschapper kwamen werden vastgelegd door Sir Oliver Lodge in zijn boek "Raymond on Life After Death" uit 1916.
Het was goed bekend dat Abraham Lincolm seances bijwoonde in het witte huis gedurende de Amerikaanse burgeroorlog waar hij lezingen kreeg van een spiritueel wezen door een medium in trance over de noodzakelijkheid om de slaven te bevrijden(Stemman 1975: 22-25).
Het Britse koningshuis
Koningin Victoria communiceerde ondanks dat ze nominaal gezien hoofd was van de Kerk van Engeland jaren met haar overleden man door John Brown, een trance medium die op haar paleis verbleef. Ze voedde al haar kinderen op als spiritualisten. De huidige Koningin's moeder maakt vaak gebruik van het medium Lillian Bailey om met haar overleden man Koning George VI te communiceren.
Winston Churchill
Sir Winston Churchill was een goede vriend van het medium Bertha Harris tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bertha Harris deed vele zondagavond bezoeken aan de Downingstraat nummer 10 gedurende de oorlog en ze voorspelde de aanval op Pearl Harbour zes maanden van tevoren (Meek 1973:140). Generaal Charles de Gaulle consulteerde haar ook regelmatig toen hij in Engeland was nadat Churchill hen aan elkaar voorstelde(Meek 1973:140). Hij was verafschuwd toen materialisatie medium Helen Duncan gevangen werd genomen tijdens de oorlog en bezocht haar in haar cel. Hij beloofde haar dat hij mediumschap zo snel als hij kon legaal zou maken (see Chapter 11 of this book for more details).


Seances in het Vaticaan
Volgens Arthur Findlay zijn er seances gehouden in het Vaticaan. In het boek "Looking Back" uit 1955 vertelt hij hoe hij in Rome in 1934 een groot publiek toesprak waaronder enkele hoogwaardigheidsbekleders van de kerk. Na de zitting vertelde een kardinaal hem dat er seances gehouden werden in het Vaticaan, maar dat Paus Pius XI een slechte zitter was en dat er veel betere resultaten werden bereikt als hij niet aanwezig was (Findlay 1955:350).
Een handjevol mediums hebben samengewerkt met vaak vijandige paranormale onderzoekers om hun gaven te demonstreren. Soms kwam dit de mediums persoonlijk duur te staan omdat mediums per definitie mensen zijn met een zeer hoog ontwikkeld gevoel.
Zoals boven al genoemd, voerde de kerk van Engeland een tweejarige studie uit naar het mediumschap in Engeland in de 1930er jaren. De officials van de kerk zaten aan bij de beste mediums die beschikbaar waren en concludeerden dat er een overvloedige hoeveelheid bewijs was gegeven dat goede geesten contact konden krijgen door het mediumschap en dat goede leiding ontvangen kon worden.
Uitdaging

Iedereen die wil bewijzen dat mediumschap niet bestaat moet het bewijsmateriaal dat in de tweejarige studie werd verzameld en het bewijsmateriaal dat door de beste mediums in de wereld werd geproduceerd eerst afhandelen.

Recentelijk werd er een gedetailleerd onderzoek gedaan naar de echtheid van mediumschap door professor Gary Schwartz en zijn collega's van de universiteit van Arizona (Schwartz 2001). Ze gebruikten de bekende mediums George Anderson en John Edward en de minder bekende mediums S. Northrop, L. Campbell en A. Gehman. Tijdens dubbelblinde onderzoeken concludeerden ze dat de mediums zeer precies waren, tot een graad die toeval ver te boven ging. Factoren zoals fraude, fouten en statistisch toeval werden uitgesloten.
<< Previous Chapter : Book Index : Next Chapter >>

.

Home | The Book | Radio FAQs | Articles | Hall of Fame
Appearances | About Victor | Links | Contact

Copyright © 2001 Victor Zammit.  All rights reserved.  --  
Web site by happysean