Victor
VICTOR ZAMMIT
A Lawyer Presents the Case for the Afterlife
.

Home
The Book
Radio FAQs
Articles
Hall of Fame
Appearances
About Victor
Links
Contact
.

The Book

<< Previous Chapter : Book Index : Next Chapter >>

3. Het Elektronische Stemfenomeen (EVP)

'Ik zei niet dat het mogelijk was, ik zei gewoon dat het gebeurde!'
Sir William Crookes

Tot mijn verbazing merkte ik dat er maar erg weinig mensen op de hoogte waren van de dramatische stap vooruit die is gedaan in de communicatie met overledenen door middel van de hoge technologie. Ondanks het feit dat er zeer kredietwaardige boeken zijn verschenen over de Electric Voice Phenomena (EVP) , en dat deze geschreven zijn door vooraanstaande wetenschappers op het gebied van EVP word het niet door de massamedia gemeld. En toch bewijst dit verschijnsel dat objectieve communicatie tussen onze fysieke wereld en de geesteswereld mogelijk is en dus ook gebeurd!.

Stemmen die vragen beantwoorden

Al meer dan 50 jaar worden er over de hele wereld stemmen opgenomen door experimenteurs met bandrecorders. Deze stemmen kunnen niet worden gehoord als de bandrecorder normaal afspeelt, maar deze worden pas gehoord als de band achterstevoren word afgespeeld. Veel van de korte boodschappen zijn van geliefden die zijn overleden. Het zijn geen willekeurige geluiden en woorden. Ze gebruiken de naam van de experimenteurs en ze beantwoorden vragen.

Er zijn duizenden onderzoekers over de hele wereld die onderzoek hebben gedaan naar dit fascinerende verschijnsel. Op het moment van schrijven had het Internet zoekprogramma 'Google' bijna 50000 zoekopdrachten voor EVP. Het is vooral relevant voor mijn beargumentatie omdat het strikt wetenschappelijke procedures volgt en experimenten ermee zijn gereproduceerd onder laboratorium omstandigheden door verschillende onderzoekers in veel verschillende landen.

Colin Smythe en Peter Bander

Vasthoudende onderzoekers krijgen een sterke "schok" wanneer ze besluiten om het Elektrische Stem Fenomeen te onderzoeken omdat ze door de juiste methode te gebruiken voor het opnemen ze een grote kans hebben om stemmen van geliefde of vrienden te horen die al overleden zijn.

Dat is precies wat er gebeurde met Peter Bander, een senior spreker in Religieuze en Morele Educatie van een van de colleges van het Cambridge Instituut voor Onderwijs. Bander, een getrainde psycholoog en Christelijk theoloog met een sterke vijandigheid tegenover spiritistische verschijnselen, verklaarde uitdrukkelijk voor zijn onderzoek naar het Elektrische Stem Fenomeen dat het onmogelijk was voor diegenen die overleden waren om met ons te communiceren. Hij zei niet alleen dat het vergezocht was, maar bovendien zelfs schandelijk was om te denken dat het mogelijk zou zijn (Bander 1973: 3).

Toen uitgever Colin Smythe Peter Bander vroeg om zich bezig te houden met het stem fenomeen, was het antwoord van Peter ondubbelzinnig 'Nee'. Toen ging Colin Smythe zelf aan het experimenteren met een bandrecorder terwijl hij de procedures volgde zoals die stonden beschreven in Constantin Raudive's boek "Breakthrough" (1971) Hij vroeg Bander om de bandrecorder in te stellen op opnemen gedurende een paar minuten. Toen spoelde hij de band terug en liet het afspelen. Na tien minuten wou hij het bijna opgeven toen Bander plotseling zei:

'Ik merkte het vreemde ritme dat genoemd werd door Raudive en zijn collega's….Ik hoorde een stem…Ik geloof dat het de stem van mijn moeder was die drie jaar eerder overleed' (Bander 1973: 4).

Gecontroleerde experimenten sluiten radio signalen uit als oorzaak

Later publiceerde Colin Smythe "Voices from the Tapes" waarin vier pagina's met foto's stonden waarop verschillende deelnemers stonden van Banders latere experimenten. Deze werden uitgevoerd onder de strengste gecontroleerde omstandigheden. In één geval werden er EVP experimenten uitgevoerd in geluidsdichte studio's om eventuele verdwaalde uitzendingen uit te sluiten. In een periode van 27 minuten werden zo'n 200 stemmen opgenomen.

Commentaren van observatoren bij deze experimenten die geciteerd werden in Banders boek waren onder andere van Ken Attwood, hoofd Ingenieur van Pye, die verklaarde:

'Ik heb alles geprobeert wat ik kon om het mysterie van de stemmen te verklaren, maar zonder succes; hetzelfde geld voor andere experts. Ik denk dat we ze maar moeten accepteren' (Bander 1973:132).

Dr. Brendan Mcgann, hoofd van het Instituut voor Psychologie in Dublin, zei:


'Ik ben er klaarblijkelijk in geslaagd om dit verschijnsel te reproduceren. Stemmen zijn verschenen op een band die niet van welke bekende bron dan ook afkomstig waren' (Bander 1973:132).

A.P. Hale, natuurkundige en elektrisch ingenieur, verklaarde:

'Over de testen die zijn uitgevoerd in een gescreend laboratorium van mijn firma, kan ik zeggen dat ik niet in normale natuurkundige termen kan verklaren wat er gebeurde'(Bander 1973:132).

Sir Robert Mayer LL.D., D.Sc., Mus.D. concludeerde:

'Als de experts verbijsterd zijn, beschouw ik dat als genoeg reden om het Elektrische Stem Fenomeen bekend te maken aan de massa'(Bander 1973:132).

Ted Bonner van Decca en RTE zei:

'Dit is geen trucage. Dit is geen bedrog; dit is iets waarvan we nooit eerder hadden kunnen dromen (Bander 1973:106).

De laboratorium testen in Pye die uitgevoerd werden door Colin Smythe en Peter Bander voorafgaande aan de publicatie van "Voices from the Tapes" werden opgezet en betaald door de eindredacteur van de Engelse krant "The Sunday Mirror" . Ronald Maxwell, een journalist voor deze krant had de leiding in deze experimenten. Hij had een drie pagina's tellend hoofdartikel geschreven over deze experimenten met foto's. Dit was erg ondersteunend van hem. Hij was zeer blij dat de experts in elektronica die geselecteerd waren door de krant verifieerden dat de stemmen echt waren en dat er geen fraude of bedrog was gepleegd.

Maar ondanks dit positieve nieuws werd dit extreem belangrijke artikel op het laatste moment tegengehouden zonder verklaring door de eindredacteur die weigerde om het artikel in de krant te plaatsen. Peter Bander zei hierover:

'De experimenten die uitgevoerd en betaald werden door The Sunday Mirror onthulden resultaten die de man aan de top niet bevielen'(Bander 1973:68).

Maxwell en Cyril Kersch, de hoofdartikel redacteur, probeerden het een week later opnieuw. Dit keer hadden ze ook nog informatie en verklaringen verzameld van vooraanstaande wetenschappers waaronder Mr. Peter Hale. Nogmaals weigerde de eindredacteur om het artikel te plaatsen (Bander 1973:68).

Pioniers van EVP

De experimenten van Peter Bander werden geïnspireerd door het onderzoek van Dr. Konstantin Raudive. Dr. Raudive werkte in Duitsland om de onderzoeken die gedaan waren door Friedrich Jurgenson, welke bij toeval in 1959 het Stem Fenomeen herontdekte, te reproduceren.

Raudive's klassieke onderzoek, welke de Engelse titel "Breakthrough" droeg uit 1971, was gebaseerd op 72.000 stemmen die hij had opgenomen. Het onderzoek naar het Stem Fenomeen was eigenlijk al begonnen in de 1920er jaren met Thomas Edison die geloofde dat er een radiofrequentie moest zijn tussen de korte en de lange golven die het mogelijk zou kunnen maken om een vorm van telepathisch contact te maken met de andere wereld (Stemman 1975:98).

Het is als bewijsmateriaal niks waard, maar het zegt toch wel iets dat de pioniers in radio en televisie. Marconi, Edison, Sir Oliver Lodge, Sir William Crookes en John Logie Baird allemaal overtuigt waren van het bestaan van communicatie tussen de geesteswereld en de onze en ze gebruikten dan ook hun professionele vaardigheden om het te demonstreren.

Marconi, één van de ontwikkelaars van de draadloze radio was gerapporteerd bezig met het ontwikkelen van een systeem om elektronisch te kunnen communiceren met het hiernamaals ten tijde van zijn overlijden.

Het Vaticaan steunt EVP

Onbekend voor veel Christenen, Katholieken, Protestanten en Fundamentalisten is dat de Katholieke kerk actief positief en bemoedigend staat tegenover onderzoek naar het Stem Fenomeen.

" Twee van de eerste onderzoekers waren Italiaanse katholieke priesters, Pater Ernett en Pater Gemelli, die het verschijnsel per toeval ontdekten terwijl ze Gregoriaanse psalmen opnamen in 1952.

" Zeer ontsteld door de schijnbare tegenstrijdigheid tussen dit verschijnsel en de katholieke leer over het hebben van contact met overledenen bezochten de twee priesters Paus Pius XII in Rome.

" De paus verzekerde hen:

'Beste Pater Gemelli, je hoeft je echt geen zorgen te maken. Het bestaan van deze stemmen is een strikt wetenschappelijk feit en heeft niks te maken met het spiritisme. De recorder is volledig objectief. Het ontvangt en registreert alleen geluid op vanwaar het ook komt. Dit experiment zal misschien wel de hoeksteen worden van wetenschappelijke studies die het geloof van mensen in een hiernamaals versterken' (Italiaans Journal Astra, Juni 1990 geciteerd Kubis en Macy, 1995: 102 ).

" De neef van Paus Pius, de Rev. Professor Dr. Gerhard Frei, mede oprichter van het Jung-Instituut, was een internationaal bekende parapsycholoog die nauw had samengewerkt met Dr. Raudive, een pionier in dit onderzoek. Hij was ook de voorzitter van de Internationale Gemeenschap van katholieke parapsychologen. Hij zelf verklaarde officieel:

'Alles wat ik gelezen en gehoord heb dwingt me om te geloven dat de stemmen afkomstig zijn van transcenderende, individuele entiteiten. Of ik het nou wil of niet, het is niet mijn recht om aan de echtheid van de stemmen te twijfelen' (Kubris and Macy, 1995:104).

" Dr. Frei stierf op 27 Oktober 1967. In November 1967 kwam er tijdens veel bandsessies een stem door die zich voorstelde als Gebhard Frei. De stem werd geïdentificeerd door Professor Peter Hohenwarter van de Universiteit van Wenen als zijnde de stem van Gebhard Frei (Ostrander en Schroeder, 1977: 271).

" Paus Paul VI was zich heel goed bewust van het werk dat werd gedaan vanaf 1959 naar het Stem Fenomeen, door zijn goede vriend, de Zweedse filmmaker Friedrich Jurgenson, die een documentaire had gemaakt over hem. De Paus sloeg Jurgenson tot Ridder Commandant in de Orde van St. Gregory in 1969 voor zijn werk. Jurgenson schreef naar Bander, een Engelse Stemonderzoeker het volgende:

'Ik heb een luisterend oor gevonden voor het Stemfenomeen in het Vaticaan. Ik ben een aantal zeer goede vrienden rijker waaronder de belangrijkste mensen van de heilige stad. Vandaag de dag staat "de brug" stevig op zijn grondvesten' (Ostrander and Schroeder, 1977: 264).

" Het Vaticaan gaf ook toestemming aan zijn eigen priesters om onderzoek naar de stemmen te verrichten. Pater Leo Schmid, een Zwitserse theoloog, verzamelde meer dan 10.000 stemmen in zijn boek "When the Dead Speak" welke werd gepubliceerd in 1976, kort na zijn dood.

" Een andere onderzoeker die was "goedgekeurd" door het Vaticaan was Pater Andreas Resch, die zelf experimenteerde alsook cursussen volgde in parapsychologie in de Vaticaanse school voor Priesters in Rome (Kubris en Macy, 1995:104)

" De internationale gemeenschap van katholieke parapsychologen hielden in 1970 een conferentie in Australië en een belangrijk deel van deze conferentie werd gewijd aan het Stemmen Fenomeen.

" In 1972 in Engeland werden vier senior leden van de katholieke hiërarchie betrokken bij de bekende Pye opnamestudio testen die uitgevoerd werden door Peter Bander.

" Pater Pistone, superieur van de gemeenschap van St. Paul in Engeland, zei in een interview na de tests het volgende:

'Ik zie niets in de stemmen dat de leer van de katholieke kerk tegenspreekt, ze zijn buitengewoon, maar er is geen reden om ze te vrezen of om er gevaar in te zien (Bander 1973: 132).

De kerk realiseert zich dat zij de vooruitgang van de wetenschap niet kan tegenhouden. Hier hebben te maken met een wetenschappelijk verschijnsel; dit is vooruitgang en de kerk is vooruitstrevend. Ik ben verheugd om te zien dat afgevaardigden van de meeste kerken er hetzelfde over denken: We erkennen dat het onderwerp Stem Fenomenen tot de verbeelding spreekt van zelfs diegenen die altijd vol hebben gehouden dat er nooit bewijs of reden voor discussie zou kunnen zijn over de vraag van leven na de dood. Dit boek en de daaruit volgende experimenten zorgen voor twijfels, zelfs in de hoofden van atheïsten. Alleen dat is al een goede reden voor de kerk om deze experimenten te steunen. Een tweede reden is dat de kerk deze experimenten steunt kan gevonden worden in de grote flexibiliteit van de kerk sinds Vaticaan II. We zijn bereid om open te staan voor alle dingen die de leer van Christus niet tegenspreken'(Bander 1973:103).

" Zijne excellentie, de Aartsbisschop H.E. Cardinale, Apostolistisch nuntius van België, zei:

'Natuurlijk is het allemaal zeer mysterieus, maar we weten dat de stemmen er zijn voor iedereen om te horen' (Bander 1973: 132).

" De Right Dominee Monsignor Professor C. Pfleger verklaarde:

'De feiten hebben ons doen realiseren dat er tussen de dood en de wederopstanding een andere "dimensie" bestaat van leven na de dood. Christelijke theologie heeft weinig te zeggen over deze dimensie' (Bander 1973 : 133).

" Banders boek (1973:133) bevat een foto van de Right dominee Mgr. Stephen O'connor, pastoor generaal en principieel rooms katholiek Kapelaan van de koninklijke marine, luisterend naar het afspelen van een opname van een stem die zich had gemanifesteerd en claimde een jonge Russische Marine officier te zijn die hij had gekend en die twee jaar eerder zelfmoord had gepleegd. Dr. Raudive nam de boodschap onafhankelijk op tijdens een eerdere sessie.

" Al sinds 1970 blijft het Vaticaan uitgebreid onderzoek naar alle gebieden van de parapsychologie steunen waaronder het Stem Fenomeen.

" Recentelijk verklaarde Pater Gino Concetti, een van de meest vooraanstaande theologen van het Vaticaan in een interview:

'Volgens het moderne Cathechisme staat God onze geliefde gestorvenen die leven in een bovennatuurlijke dimensie toe om boodschappen te sturen om ons te leiden in bepaalde moeilijke periodes in ons leven. De kerk heeft besloten om gesprekken met overledenen niet langer te verbieden onder de voorwaarde dat deze contacten uitgevoerd worden met een serieus religieus en wetenschappelijk doel. (afgedrukt in de Vaticaanse nieuwsbrief Osservatore Romano-geciteerd in Sarah Estep's American Association Electronic Voice Phenomena, Inc Newsletter, vol 16 No, 2 1997 )

Het is duidelijk dat de kerk zich realiseert dat de wetenschap enorme, onvermijdelijke, onomkeerbare en cumulatieve vooruitgang boekt die niemand kan tegenhouden.

Je eigen experimenten uitvoeren

Voor gedetailleerde informatie over hoe je zelf kan experimenteren met technische communicatie met de geesteswereld zie World ITC [http://www.worlditc.org/gettingstarted.htm].

Eventueel zou je contact kunnen opnemen met één van de volgende Nationale Associaties.

American Association of Electronic Voice Phenomena [http://dreamwater.com/aaevp] Email is aaevp@aol.com Mail to 3415 Socrates Dr., Reno Nevada 89512 USA.
EVP & Transcommunication Society for the UK and Ireland [http://www.psychicworld.net/evp3.htm]
German Association for Transcommunication Research [http://www.vtf.de/]
Een Engelse versie van de site is beschikbaar.
National Association of Transcommunication - Brazil [http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/9045/ingles.html].
Een Engelse versie van de site is beschikbaar.


<< Previous Chapter : Book Index : Next Chapter >>

.

Home | The Book | Radio FAQs | Articles | Hall of Fame
Appearances | About Victor | Links | Contact

Copyright © 2001 Victor Zammit.  All rights reserved.  --  
Web site by happysean