VICTOR J ZAMMIT
A Lawyer Presents the Case for the Afterlife
.

.

The Book

<< Previous Chapter : Book Index: Next Chapter>>

22. Xenoglossy

'Zelfs als telepathie wordt bewezen als waarheid, 'vertelde een vooraanstaande bioloog aan William James, 'zouden tegenstanders ervan moeten samenspannen om deze waarheid te onderdrukken en verbergen, omdat het de uniformiteit zal verstoren die wetenschappers nodig hebben om hun onderzoeken te doen.'
Quoted by Brian Inglis

Één van de meest verbazingwekkende paranormale verschijnselen die religieuzen, sceptici en atheïsten continu en opzettelijk negeren is xenoglossy—het kunnen spreken of schrijven in een vreemde taal die men nooit heeft geleerd. Nadat alle andere verklaringen—zoals fraude, genetisch geheugen, telepathie en cryptomnesia (het herinneren van een vreemde taal die eerder is geleerd)—zijn onderzocht, kan xenoglossy worden gezien als bewijs voor het leren van die vreemde taal in een vorig leven of door communicatie met een mens zonder fysiek lichaam—een geest.

Spreken en schrijven in een taal die nooit geleerd is.

Er zijn veel gevallen gedocumenteerd van volwassenen en kinderen die spreken en schrijven in talen die ze nooit geleerd hebben. Soms gebeurd dit spontaan, maar meestal gebeurd het als de persoon onder hypnose is of in een veranderde staat van bewustzijn. In sommige gevallen worden maar een paar woorden herinnerd, maar in andere gevallen kan de persoon vloeiend spreken en zijn zij in staat om met mensen te praten die deze taal als moedertaal hebben, het gaat hierbij soms om vergeten dialecten die eeuwen lang niet zijn gesproken.

• Dr Morris Netherton vertelt van één geval van een blonde, blauwogige elf jaar oude jongen die onder hypnose elf minuten lang een zeer oud Chinees dialect sprak. Dit werd opgenomen op band. De band is later onderzocht door een professor van de Department of Oriental Studies van de Universiteit van Californië en het bleek een recitatie te zijn van een verboden religie uit zeer oud China (Fisher 1986: 202)

• Amerikaans medium George Valentine voerde séances uit in het Russisch, Duits, Spaans en Welsch. Het Braziliaanse medium Mirabelli sprak en schreef lange technische documenten in meer dan dertig verschillende talen waaronder Syrisch en Japans in het bijzijn van wetenschappers en publiek tot 5,000 personen (zie Hoofdstuk 10 en Lazarus 1993: 121).

• In 1977 ontdekten doktoren in een staatsgevangenis in Ohio, VS, dat een veroordeelde verkrachter genaamd Billy Mulligan bezeten werd door twee nieuwe persoonlijkheden die beide in een andere taal communiceerden. Mulligan werd geboren en is opgegroeid in de VS en sprak geen vreemde talen. Maar als hij werd overgenomen door Abdul, kon Mulligan perfect lezen en schrijven in het Arabisch; als Rugen sprak hij vloeiend Serbo-Kroatisch met een flink Slavisch accent (Lazarus 1993: 83).

Fraude en onderdrukt geheugen afgewezen

De meest voor de hand liggende verklaringen voor deze zaken zijn of opzettelijke fraude of dat de persoon in kwestie de taal heeft geleerd in zijn vroege jeugd zonder dat hij hiervan bewust was. Voorzichtige onderzoekers nemen altijd de nodige zorg om deze twee verklaringen grondig te onderzoeken.
Dr Ian Stevenson is één van de meest gerespecteerde wetenschappers van de VS. Hij heeft gespecialiseerd onderzoek gedaan naar xenoglossy en zijn boek Xenoglossy (Stevenson 1974)
is één van de leidende wetenschappelijke studies naar dit fenomeen. In zijn boek documenteert hij een studie die hij heeft gedaan van een 37 jarige Amerikaanse vrouw. Onder hypnose kreeg ze een compleet andere mannelijke stem en persoonlijkheid. Ze sprak vloeiend de Zweedse taal—een taal die ze niet sprak of begreep als ze in haar normale staat van bewustzijn was.

De directe betrokkenheid van Dr Stevenson in deze zaak duurde meer dan acht jaar. De studie maakte gebruik van linguïsten en andere experts en wetenschappers die elke andere verklaring zeer nauwkeurig hebben onderzocht.

Fraude werd uitgesloten door een aantal goede redenen die Stevenson in zijn studie verklaarde. De onderzochte en haar man die arts was werden zeer grondig gescreend. Ze werden extreem nauwkeurig onderzocht en in de gaten gehouden, ze wilden geen publiciteit en ze stemden alleen toe met de publicatie van de studie als hun namen veranderd zouden worden om hun privacy te beschermen. Zowel de man als de vrouw werden door hun gemeenschap beschouwd als eerlijk en fatsoenlijk en hun gedrag werd als voorbeeldig gezien. Er was ook geen motief voor persoonlijk voordeel. Sterker nog, ze hebben zeer veel hinder ervaren door volledig mee te werken aan deze langdurige studie.

Cryptomnesia—het herinneren van een vreemde taal die in vroege jaren van het leven van een persoon is geleerd—werd ook uitgesloten. Jaren van onderzoek hebben geen enkele mogelijkheid gevonden dat zij of haar ouders Zweeds hadden geleerd in haar jongere jaren of omgingen met Zweedse mensen.

Een andere zaak die Stevenson onderzocht met dezelfde zorg werd gerapporteerd in de juli-editie uit 1980 van de Journal of the American Society for Psychical Research. Het ging om een Indiase vrouw die Uttar Huddar heette en toen ze 32 jaar oud ineens de persoonlijkheid van een West Bengaalse huisvrouw aannam uit de vroege jaren 1800. Ze begon Bengali te spreken in plaats van haar eigen taal Marathi. Dagen en soms wekenlang moesten mensen worden gehaald die Bengali spraken zodat ze op deze manier met haar familie kon communiceren.

Schrijver Lyall Watson beschrijft een geval van een tienjarig kind, een Igarot Indiaan die in de afgelegen Cagayon Vallei in de Filippijnen leeft. Het kind had nooit contact gehad met vreemde talen of andere culturen dan zijn eigen. Maar onder trance kon het kind vrijuit spreken in Zulu, een taal die hij niet eens gehoord kon hebben. Watson herkende het omdat hij in zijn jeugd veel tijd in Afrika had doorgebracht. (geciteerd door Lazarus 1993: 84).

Peter Ramster, een Australische psychotherapeut, heeft een aantal grondig onderzochte zaken gedocumenteerd. In zijn boek The Search of Lives Past (Ramster 1990: 227) behandeld hij de zaak van Cynthia Henderson wier enige contact met de Franse taal de eenvoudige basisbeginselen waren van de Franse taal in het zevende jaar van de middelbare school. Maar onder hypnose was ze in staat om een gesprek in het Frans te voeren met een native-speaker (iemand die Frans als moedertaal heeft) die aangaf dat ze helemaal zonder Engels accent sprak en op de manier zoals er in de achttiende eeuw werd gesproken.


Communicatie in dode talen

In sommige gevallen hebben mensen onder trance gesproken in talen die niet langer worden gesproken of alleen bekend zijn aan een handvol experts.

• Dr Joel Whitton citeert de zaak van Harols Jaworski die onder hypnose tweeëntwintig woorden en zinnen opschreef die hij zichzelf hoorde zeggen in een vorig leven als Viking. Onafhankelijke linguïsten (taaldeskundigen) identificeerden en vertaalden tien van deze woorden, ze kwamen uit het oud-Noors en een aantal andere talen waaronder Russisch, Servisch en Slavisch. Het waren allemaal woorden die met de zee te maken hadden (Whitton and Fisher 1987: 210).

• In 1931 begon een jong engels meisje uit Blackpool, bekend in de dossiers van de Society for Psychical Research als Rosemary, te spreken in een oud Egyptisch dialect onder invloed van de persoonlijkheid Telika-Ventiu die leefde rond 1400 voor Christus. Tegenover Egyptoloog Howard Hume schreef ze correct 66 zinnen in de verloren taal van de hiërogliefen en ze sprak in een taal die buiten academische kringen al duizenden jaren niet was gesproken (Lazarus 1993: 85).

• Pearl Curgen, een medium uit Saint Louis die nauwelijks geletterd was, begon in verbazingwekkend correct middeleeuws Engels te schrijven. Onder begeleiding van een geestelijke entiteit produceerde ze zestig boeken, toneelstukken en poëzie, waaronder een episch gedicht van 60,000 woorden (Lazarus 1993: 119).

Telepathie en genetisch geheugen uitgesloten

Behalve fraude en cryptomnesia worden soms twee andere verklaringen gegeven door sceptici voor xenoglossy, het gaat om ‘telepathie’ en ‘genetisch geheugen’. Maar er is niet één gedocumenteerde zaak in de hele wereld waarbij een persoon in staat is om een vreemde taal te spreken door middel van telepathie.

De andere zogenaamde ‘verklaring’—genetisch geheugen—is net zo moeilijk serieus te nemen. Ze beweren dat op de één of andere manier de oud Chinese taal in de genen van een elf jarig blank Amerikaans meisje terecht is gekomen waardoor ze de taal kon spreken, dit is natuurlijk gewoon lachwekkend.

Geen geloofwaardige alternatieve verklaring

Er zijn letterlijk duizenden zaken van xenoglossy, vele honderden ervan zijn gedocumenteerd. Het gaat om zowel moderne als zeer oude talen van over de hele wereld. Paranormale onderzoekers zoals de zeer geloofwaardige Dr Ian Stevenson, gebruikten wetenschappelijke methoden om xenoglossy te illustreren en beweren dat er maar twee mogelijke verklaringen voor zijn—of contact met geesten of herinnering van een vorig leven welke beide een bewijs zijn voor het leven na de dood.

De bewijslast komt hierdoor bij de sceptici te liggen die moeten komen met een geloofwaardige alternatieve verklaring. Tot nu toe is niemand hiertoe in staat geweest.

Concluderend is het zo dat in de afwezigheid van een andere geloofwaardige verklaring en in context met het bestaande keiharde bewijs voor het leven na de dood—Electronic Voice Phenomena (EVP) en mediumschap—xenoglossy makkelijk te accepteren is als verder keihard bewijs voor leven na de dood.

<< Previous Chapter : Book Index: Next Chapter>>

.


Copyright © 2001 Victor Zammit.  All rights reserved.  --