Victor
VICTOR ZAMMIT
A Lawyer Presents the Case for the Afterlife
.

Home
The Book
Radio FAQs
Articles
Hall of Fame
Appearances
About Victor
Links
Contact
.

The Book

<< Previous Chapter : Book Index : Next Chapter >>

6. Einsteins E=mc² en materialisatie

'Grote geesten hebben altijd een gewelddadige tegenwerking gehad van middelmatige geesten'

Professor Albert Einstein

Er zijn al duizenden claims gedaan in de menselijke geschiedenis, vele werden genoemd in de Bijbel en daarvoor, van een persoon zoals Jezus die verscheen en verdween voor het oog van een menigte.

Onderzoekers noemen het verschijnen en verdwijnen van mensen en dingen 'materialisatie' en 'dematerialisatie'.

Het bewijs voor materialisatie is aanzienlijk, niet alleen in Engeland, en de Verenigde Staten, maar ook in andere landen zoals Brazilië, waar materialisaties plaatsvonden in daglicht in het bijzijn van honderden van de meest hardnekkige sceptici (zie hoofdstuk 10).

Een wetenschappelijke verklaring voor materialisatie


Het boek van David Ash en Peter Hewitt, "The Vortex" (draaikolk)geeft onder andere een wetenschappelijke verklaring voor materialisatie. Ze beginnen met de formule van Einstein E=mc² , deze laat zien dat energie 'E' gelijk is aan massa 'm' keer het kwadraat van de snelheid van het licht 'c'.

Ze argumenteren dat dit uitlegt hoe materialisatie en dematerialisatie werken door materie om te zetten in energie. Als mensen proberen te argumenteren dat deze vergelijking alleen maar theorie is en niet gedemonstreerd kan worden moeten ze er even aan herinnerd worden dat minder dan een ons materie omgezet werd in genoeg energie om Hiroshima te vernietigen.

De vortex is het eigenlijke wervelen van de atomen en moleculen. Ash en Hewitt argumenteren van Einsteins vergelijking dat omdat materie en licht een gelijke beweging delen, de echte snelheid van het wervelen van de vortex de lichtsnelheid moet zijn. Ze beweren dat dit de enige logische verklaring kan zijn voor Einstein's vergelijking en dat doordat de vortex met lichtsnelheid wervelt je in staat bent om deze pagina te lezen of een ander persoon te zien of bomen, of lucht en alles wat je met je fysieke ogen kan zien.

Zo solide als jij en ik

Ash en Hewitt vragen zich af: Waarom zou de snelheid van de beweging van de vortex begrenst zijn tot de lichtsnelheid? Ze argumenteren dat wanneer de beweging van de vortex de lichtsnelheid overschrijdt, een persoon of object de "superenergie" zal binnengaan, een nieuwe dimensie, een nieuwe wereld. Maar in die nieuwe dimensie zal de persoon of het object net zo solide zijn als jij en ik in deze dimensie. Het enige verschil is dat de vortexen sneller wervelen dan hier in de aardse dimensie.

De menselijke ogen hier op aarde (tenzij iemand een echt begaafd medium is) is niet in staat om iets van de nieuwe dimensie te zien omdat onze ogen alleen in staat zijn om personen of objecten te registreren als hun vortex wervelt met de lichtsnelheid. Het is ook een logisch gevolg dat de persoon of het object in superenergie in staat is om bijv. stenen muren in onze dimensie te penetreren. Dit komt omdat de atomen en moleculen van de stenen muur langzamer wervelen dan die van de andere dimensie.

Verhogen en verlagen van trillingen

Een mogelijke verklaring voor materialisatie is dat de vortexen van de atomen van geesten sneller wervelen dan de lichtsnelheid en daarom niet gezien kunnen worden met onze ogen. Maar bepaalde energieën veroorzaken dat de vortexen van de geestelijke lichamen verlaagd worden tot de lichtsnelheid. Als dit gebeurd wordt de geest zichtbaar voor onze ogen.

Aan de andere kant, als geesten willen dematerialiseren wordt de snelheid van de vortexen weer verhoogd en kunnen ze niet langer worden gezien met onze fysieke ogen en verdwijnen ze in een andere dimensie. Ash en Hewitt noemen deze materialisatie "Transsubstantiatie" om de verandering van de substantie, maar niet de vorm van de vortex weer te geven. Transsubstantiatie verandert de atomaire of moleculaire opbouw van een lichaam niet.

Door middel van transsubstantiatie kan een intelligentie, een etherische, een geest in het hiernamaals of een object materialiseren of dematerialiseren. Maar…zeggen Ash en Hewitt..en ze hebben gelijk…dematerialiseren is niet verdwijnen of oplossen! Het is het accelereren en deaccelereren van de vortexen van de atomen die de historische verschijningen vanuit het niets en de verdwijningen van personen voor je ogen verklaren.

Ash en Hewitt geven vele voorbeelden van goed gedocumenteerde materialisaties en dematerialisaties. Materialisatie is consistent met het argument dat leven doorgaat na de fysieke dood. Zie het mediumschap van Mirabelli (hoofdstuk 10) waar materialisatie plaatsvond in het bijzijn van wetenschappers en honderden anderen in daglicht in Brazilië.<< Previous Chapter : Book Index : Next Chapter >>

.

Home | The Book | Radio FAQs | Articles | Hall of Fame
Appearances | About Victor | Links | Contact

Copyright © 2001 Victor Zammit.  All rights reserved.  --  
Web site by happysean