Victor
VICTOR ZAMMIT
A Lawyer Presents the Case for the Afterlife
.

Home
The Book
Radio FAQs
Articles
Hall of Fame
Appearances
About Victor
Links
Contact
.

The Book

<< Previous Chapter : Book Index : Next Chapter >>

5. De Scole experimenten bewijzen het leven na de dood

'Voor de onbevooroordeelde Scepticus, is het bewijsmateriaal voor het hiernamaals dat is verzameld over een periode van meer dan vier jaar met meer dan 500 zittingen door de Scole onderzoekers en het Hiernamaals-team, absoluut, definitief, onweerlegbaar en onomstotelijk bewezen. Velen beschouwen de Scole-experimenten als het grootste recente hiernamaals experiment dat in de Westerse wereld is uitgevoerd'.

Victor Zammit

Scole is een stadje in Norfolk, Engeland. Het wordt als basis gebruikt door verscheidene proefnemers van de Scole groep, waaronder mediums Robin en Sandra Foy en Alan en Diana Bennett. Ze produceerden briljant bewijs voor het leven na de dood in Engeland, de Verenigde Staten, Ierland en Spanje. Hun resultaten worden gereproduceerd door andere groepen over de hele wereld en ze zullen zelfs de hardnekkigste onbevooroordeelde scepticus overtuigen.

Vier jaar lang experimenteren

Senior Wetenschappers en onderzoekers die betrokken waren bij de Scole experimenten zijn onder andere Professor David Fontana, Arthur Ellison en Montague Keen. Er waren tijdens de vier jaren van onderzoek natuurlijk ook vele andere die deelnamen zoals senior wetenschappers en gasten, waaronder Dr Hans Schaer, een advocaat; Dr Ernst Senkowski; Piers Eggett; Keith McQuin Roberts; Dr Rupert Sheldrake; Professor Ivor Grattan-Guiness ze hadden allemaal wetenschappelijke en/of andere relevante achtergronden en waren nog een grote hoeveelheid andere betrouwbare getuigen die jaren ervaring hadden in de wereld van het paranormale.

NASA wetenschappers worden erbij betrokken

In de Verenigde Staten werden sessies ook bijgewoond door veel wetenschappers, waaronder een aantal senior wetenschappers van het Ruimte Agentschap NASA en anderen van het Instituut van Noetic Science dichtbij San Francisco. Ook waren er afgevaardigden van de Stanford Universiteit. Grant en Jane Solomon die een boek schreven over de experimenten melden dat ongeveer vijftien wetenschappers van de NASA groep hun eigen paranormale groep vormden om communicatie met entiteiten uit het leven na de dood voort te zetten (Solomon 1999).

Eén kritisch punt waarmee de lezer rekening moet houden is dat tijdens de experimenten, het team uit het hiernamaals uitdrukkelijk verklaarde dat zij de paranormale verschijnselen veroorzaakten. Dit was om "super ESP" en andere theoretische en abstracte niet-relevante dingen uit te sluiten als een verklaring voor de Scole experimenten. De leden van het "hiernamaals-team" identificeerden zichzelf. Ook de wetenschappers van het "hiernamaals team" identificeerden zichzelf. Met tussenpozen waren er geestelijke observatoren zoals het hoogbegaafde medium Helen Duncan.


Het Scole Rapport

Een wetenschappelijk rapport van de Society for Psychical Research (Sociëteit voor paranormaal wetenschappelijk onderzoek) is beschikbaar. Een samenvatting van het 300 pagina's tellend rapport die de verschijnselen valideert kan gevonden worden op hun website. Volgens Montague Keen die spreekt namens de drie onderzoekers die het rapport schreven:

'Geen van onze critici is in staat geweest om ook maar één voorbeeld aan te wijzen van fraude of bedrog' (Keen and Ellison 1999).

De groep begon met twee mediums die boodschappen overbrachten van een niet fysieke groep(uit het hiernamaals). Veel van deze boodschappen bevatten persoonlijke informatie die niemand anders kon weten.

Stemmen en Materialisaties

Binnen korte tijd kwamen de boodschappen door in de vorm van stemmen die door iedereen in de kamer gehoord konden worden. Veel van de proefnemers ervoeren fysieke aanrakingen en de levitatie van een tafel vond plaats. Toen begon de materialisatie van mensen en objecten van de niet fysieke groep.

Meer dan 50 kleine objecten werden gematerialiseerd waaronder een zilveren ketting, een Churchill munt, een kleine kristallen bal van rozenkwarts, een britse cent uit 1940, een vrede voorstelling op een frank uit 1928, een zilveren medaillon van de Magere Hein, een origineel exemplaar van de "Daily Mail" gedateerd op 1 April 1944, een origineel exemplaar van de "Daily Express" gedateerd op 28 Mei 1945 en vele andere dingen.

Ingeprente beelden op film en video

Er werden interessante experimenten uitgevoerd met fotografie. Beelden werden ingeprent op ongeopende filmrolletjes die in een gesloten doos zaten. Deze beelden bevatten onder andere foto's van mensen en plaatsen, soms uit het verleden, en verscheidene obscure coupletten en tekeningen die wel wat moeite kostten om te identificeren. Er zaten ook afbeeldingen bij van andere dimensies en de wezens die daar leefden. Uiteindelijk waren ze met videocamera's in staat om beelden van mensen zonder fysiek lichaam op te nemen.

Paranormale lichten

Een van de meest spectaculaire verschijnselen van de Scole experimenten waren de gematerialiseerde paranormale lichten die in de kamer rond dwarrelden en verschillende manoeuvres uitvoerden. Af en toe kwamen er stralen uit de lichten, en ook gingen ze door vaste objecten heen. Als ze mensen aanraakten kon men dat voelen, en als ze in iemands lichaam gingen kwam er een heling tot stand.

De snelheid, verschillende configuraties en andere verschijnselen die door de lichten uitgevoerd werden waren overweldigend, in het bijzonder omdat alle getuigen verklaarden dat het onmogelijk was om op welke manier dan ook deze lichten op een fraudulente, of fysieke manier te manipuleren. Al deze verschijnselen werden vergezeld door plotselinge en dramatische dalingen van de temperatuur.


Dit is hoe Piers Egget, een van de ooggetuigen het licht beschreef:

'Het was een kleine bal van licht die in alle richtingen van de kamer bewoog, soms met hoge snelheid, een spoor achterlatend zoals je bij vuurwerk wel ziet....En soms zweefde het licht in de lucht om daarna sommige aanwezigen aan te raken die hierdoor een lichte elektrische schok kregen'.

Volgens andere getuigen deed het licht, dat normaal gesproken van één punt kwam het volgende:

" Heen en weer bewegen met hoge snelheid en het uitvoeren van uitgebreide gepatroneerde dansen, waaronder perfecte blijvende cirkels die uitgevoerd werden met hoge snelheid en met een precisie die niet consistent leek met fysieke manipulatie.

" Neerstrijken op uitgestoken handen en springen van de ene hand naar de andere.

" Een kristal binnengaan en daar blijven als een klein lichtpunt die in het kristal bleef rondbewegen.

" De tafel raken met een lichte scherpe tik of het glas van de koepel of met een bijbehorende "ping-geluid" en dit werd herhaaldelijk gedaan terwijl het zichtbaar bleef als een scherpe punt van licht.

" Voldoen aan verzoeken zoals lichaamsdelen van getuigen beschijnen of bestralen.

" Verplaatsen in tijd naar muziek opgenomen door een taperecorder.

" Produceren van "licht flitsen" in een grote ruimte op een afstand van drie tot drieëneenhalve meter van de groep die om de tafel zat. (In Spanje)

" Ondernemen van verscheidene "lucht-aanvallen" op het tafelblad, terwijl het geraakt werd op een zeer auditieve en visuele manier. Het leek te komen uit een gebied direct onder de tafel. (USA, Los Angeles)

" Veranderen van vorm, van een lichtpunt tot een algemene verlichting/uitstraling.

" Bewegen met zeer hoge snelheden terwijl het een baan beschreef van perfecte geometrische figuren op een afstand van zo'n 60 cm van de gezichten van de getuigen, maar zonder geluid te maken of enig waarneembare luchtbeweging te veroorzaken.

De getuigenis van een meester Illusionist

Sceptici kunnen argumenteren dat dergelijke effecten geproduceerd zouden kunnen worden door lange holle stengels van fiberglas te gebruiken terwijl laserlicht erdoorheen wordt geprojecteerd.

Deze optie werd zeker opengehouden door James Webster, een professionele illusionist en voormalig lid van de "Magic Circle", die meer dan vijftig jaar ervaring hebben in paranormaal onderzoek. In drie gevallen woonde hij de zittingen van de Scole groep bij en hij publiceerde rapporten daarover. Zijn conclusie werd duidelijk verwoord in een recente brief naar de Engelse krant "Psychic World" (Juni 2001):

' Ik heb geen enkel teken van bedrog ontdekt, en in mijn mening zijn magische trucs om het type verschijnselen waarvan ik getuige was en onder die omstandigheden niet mogelijk….'

Kingsley Fairbridge

Er waren veel dramatische onthullingen tijdens de jaren waarin de Scole experimenten plaatsvonden, maar één geval die ik in het bijzonder zeer interessant vond was één lid van het hiernamaals-team die Kingsley Fairbridge heette.

De informatie van het team uit het hiernamaals verklaarde dat Kingsley Fairbridge geboren was in Zuid Afrika, een opleiding genoot aan de Oxford Universiteit in Engeland, en verhuisde naar Australië. Daar richtte hij Fairbridge Farm Schools(boerenschool) op, om minder bedeelde kinderen een vak te leren. Jammer genoeg was hij niet gezond en hij stierf vrij jong. De Scole groep deed een aantal pogingen om de details te onderzoeken en ze publiceerden de details in het nieuwe Scole journaal om hulp te vragen. Als gevolg daarvan werden ze gecontacteerd door een familielid van Kingsley die nog steeds in Australië woonde. Toen de Scole groep haar een kopie stuurde van een foto waarop een materialisatie stond van Kingsley uit het hiernamaals bevestigde ze de juistheid van de informatie en ook dat de foto een perfect beeld was van Kingsley Fairbridge, haar vader.

Internet referenties

De eigen website van de Scole-experimenten groep is The Spiritual Science Foundation [http://www.psisci.force9.co.uk/].

Het uitstekende boek van Grant en Jane Solomon heet "The Scole Experiments"

Voor een ooggetuigenverslag van Montague Keen, al lange tijd lid van de Society for Psychical Research, zie The Scole Event [http://www.datadiwan.de/SciMedNet/library/articlesN73+/N73Keen_Scoleevent.htm]

Voor een ander ooggetuigenverslag van Nick Kyle van de Scottish Society for Psychical Research zie Witnessing physical phenomena with the Scole Group [http://www.nick.kyle.btinternet.co.uk/new_page_10.htm].


<< Previous Chapter : Book Index : Next Chapter >>

.

Home | The Book | Radio FAQs | Articles | Hall of Fame
Appearances | About Victor | Links | Contact

Copyright © 2001 Victor Zammit.  All rights reserved.  --  
Web site by happysean