Victor
VICTOR ZAMMIT
A Lawyer Presents the Case for the Afterlife
.

Home
The Book
Radio FAQs
Articles
Hall of Fame
Appearances
About Victor
Links
Contact
.

The Book

<< Book Index : Next Chapter >>

'In de laatste vijfentwintig jaar heeft de mensheid meer geleerd over wat er gebeurd als we doodgaan dan in alle voorgaande jaren van de geschiedenis.'

George Meek
( Amerikaanse wetenschapper die pionier was op het gebied van elektronische communicatie met het leven na de dood)

1. 1.Inleiding

'Lees dit niet om het tegen te spreken of om het tegendeel te bewijzen, of om het voor waar aan te nemen, maar lees het om de feiten af te wegen en erover na te denken.'
Sir Francis Bacon

Er is vandaag de dag onweerlegbaar bewijsmateriaal voor het leven na de dood. Ik ben een sceptische advocaat, maar ik sta open voor alles. Ik was een praktiserende advocaat, en ben gediplomeerd in een aantal universitaire disciplines.

Het bewijsmateriaal dat zich zal openbaren is niet alleen abstract, theoretisch, en academisch gezien legaal bewijsmateriaal. Als een wetenschapper die overal voor open staat begon ik met het onderzoeken van het bestaande bewijsmateriaal van het overleven van de dood, en samen met anderen wilde ik de beweringen die inhielden dat communicatie met intelligenties uit het leven na de dood mogelijk was testen.

Na vele jaren serieus onderzoek ben ik tot de onomstotelijke conclusie gekomen dat er heel erg veel bewijsmateriaal is dat, als je het in z'n geheel bekijkt absoluut en onweerlegbaar het bestaan van het leven na de dood bewijst. Ik zal niet zeggen dat het objectieve bewijsmateriaal een hele hoge waarde heeft. Ook zal ik niet suggereren dat dit bewijsmateriaal zonder twijfel geaccepteerd moet worden. Ik verklaar dat als al het bewijsmateriaal in z'n geheel word bekeken je tot de onomstotelijke conclusie moet komen dat het leven na de dood bestaat.
Er zijn al miljoenen pagina's geschreven over paranormale verschijnselen en wetenschappelijk onderzoek naar het leven na de dood. Door mijn kennis als advocaat, en mijn universitaire trainingen in psychologie, geschiedenis en wetenschappelijke methoden, heb ik zorgvuldig verschillende aspecten van wetenschappelijk onderzoek naar het paranormale en kennis van het hiernamaals uitgezocht en ik heb de zaak op zo'n manier beredeneert dat het technisch gezien als objectief bewijsmateriaal zou kunnen dienen in de Supreme Court in Amerika, de House of Lords in Engeland, de High Court in Australië en in elke beschaafde legale jurisdictie over de hele wereld.

Als het objectieve bewijsmateriaal, het elektrische stem fenomeen(EVP), instrumentale transcommunicatie, paranormale experimenten in laboratoria, bijna dood ervaringen, xenoglossy(spreken van een medium in een andere voor hem/haar onbekende taal), de beste mediums, het directe stem mediumschap, de kruis correspondenties, de scole experimenten, wetenschappelijk gedocumenteerde zittingen(seances), poltergeists (kwelgeesten), (geest)verschijningen en al het andere bewijs dat in dit boek staat collectief bekeken word dan is de zaak/het bewijs voor het overleven van de dood absoluut verbijsterend en onweerlegbaar.

Het bewijsmateriaal dat in dit boek wordt gepresenteerd bewijst ook het bestaan van zogenaamde paranormale verschijnselen, deze verschijnselen zijn verbonden met het leven na de dood en ze kunnen alleen afdoende verklaard worden door het overleven van de individuele ziel en de persoonlijkheid na de dood.
Om het in absolute termen te zeggen, de bewijzen die in dit boek worden gegeven zullen de rationele en intelligente sceptici of diegenen die echt op zoek zijn naar de waarheid overtuigen van het leven na de dood.

Waarom zijn er niet meer mensen die van het wetenschappelijke bewijs voor het leven na de dood afweten?

Er is al jaren vijandigheid tegenover onderzoek naar het paranormale door het grootste gedeelte van de media, de universiteiten en sommige kerken. De ontdekkingen van serieuze wetenschappers die proberen het leven na de dood te bewijzen worden verkeerd bekend gemaakt, verandert en genegeerd. Bekende kortzichtige sceptici hebben op een oneerlijke wijze toestemming gekregen van de media om deze zaken belachelijk te maken, te liegen en vals te spelen met als resultaat dat de massa heel weinig weet van de enorme hoeveelheid bewijsmateriaal dat op wetenschappelijk verantwoorde manier is verzameld.

Veel mensen die de echt de waarheid willen weten en niets liever willen dan dit onderzoeken zijn niet of moeilijk in staat om toegang te krijgen tot onbevooroordeelde feitelijke informatie, omdat ze niet de tijd of de vaardigheid hebben om de enorme hoeveelheid esoterische boeken te lezen en te analyseren alsook de artikelen die geschreven zijn over dit onderwerp. (zie bronnen) In sommige samenlevingen zijn boeken en/of artikelen over dit onderwerp formeel of informeel gecensureerd.

Objectief bewijs

Ten eerste, subjectieve kennis belichaamt alle informatie die niet onafhankelijk bewezen kan worden. Hierbij horen ook persoonlijke overtuigingen, het christendom, de Islam, het hindoeïsme, het boeddhisme, het judisme en alle andere religies. Onder subjectieve kennis valt ook het kortzichtige materialistische scepticisme (modern gebruik: een sterk geloof dat het leven na de dood niet bestaat) omdat in de context van het leven na de dood er geen sceptici zijn die wetenschap gebruiken om objectief te bewijzen dat kortzichtig scepticisme wetenschappelijk is of dat er niks bestaat na de dood.

De originele betekenis van scepticisme verwees naar het kritisch onderzoeken van een gebeuren zonder het te verwerpen of te accepteren. De originele betekenis van scepticisme had niks te maken met het volledig ontkennen van het leven na de dood of het twijfelen aan de betrouwbaarheid van alle paranormale verschijnselen.

Net als geloof is het kortzichtige scepticisme een persoonlijke subjectieve overtuiging die onderhevig is aan fundamentele fouten en totale invaliditeit. Omdat persoonlijke subjectieve religieuze of sceptische overtuigingen niet gesteund worden door de wetenschap, kun je zeggen dat alle subjectieve religieuze of sceptische overtuigingen invalide zijn.

Objectieve kennis, wetenschap dus, is datgene waarbij dezelfde resultaten en dezelfde oorzaakgevolg verbanden gedemonstreerd kunnen worden over tijd en ruimte. Wetenschap wordt gezien als objectief, zodat iedereen die de wetenschappelijke formules toepast met constante variabelen hetzelfde resultaat zal behalen. Dus een wetenschapper die zuur en alkali mengt in Sydney in 2000 zal dezelfde resultaten krijgen als een wetenschapper die dit doet in Moskou in 2002 of in welk jaar dan ook.

De onderzoeken naar het Elektrische Stem Fenomeen (EVP) en Instrumentale Transcommunicatie (ITC) hebben duidelijk dit element van herhaalbaarheid getoond. Onderzoekers in verschillende landen zijn in staat om elkaars werk te dupliceren/herhalen. Het is dan ook onvermijdelijk dat het objectieve het subjectieve zal overwinnen.

Maar niet elk wetenschappelijk onderzoek vindt plaats in een laboratorium. Binnen het kader van wetenschap valt ook de wetenschappelijke, systematische observatie van een verschijnsel. Als voorbeeld, terwijl wij accepteren dat donder en bliksem en stormen voorkomen, kunnen we deze niet namaken in een laboratorium. Onderzoek op locatie van verschijnselen is ook erg belangrijk als wetenschappelijke methode. Zolang er maar strikt word gehouden aan wetenschappelijke methoden als iets gemeten word zullen de resultaten wetenschappelijk verantwoord zijn.

Pas op

Wat ik heb ontdekt over bijeenkomsten die gaan over het leven na de dood is dat sommige mensen veel van de informatie die ze krijgen accepteren, maar sommigen willen teveel nadruk leggen op, of weerleggen van dingen als reïncarnatie, of astrologie, of meditatie of gebed, of kristallen en zelfs atheïsme of agnostisme.

Even voor de duidelijkheid, het is niet mijn bedoeling om de overtuigingen of religies van mensen te veranderen of aan te vallen. Ik ben niet op een religieuze kruistocht. Dit is geen kwestie van vertrouwen of geloof. Dit is een kwestie van acceptatie of geen acceptatie van het objectieve bewijsmateriaal.

De belangrijkste informatie die je ooit zult tegenkomen

Er word je nu toegang gegeven tot zeer belangrijke informatie over het leven na de dood, ongetwijfeld de allerbelangrijkste informatie die je ooit zult tegenkomen in je leven. Maar uiteindelijk, na het lezen van al deze informatie zul jij, de lezer moeten beslissen wat je accepteert of verwerpt. Maar als je het bewijsmateriaal dat je in dit boek tegenkomt verwerpt zal het jouw taak zijn om objectief aan te tonen waarom je de informatie hebt verworpen.

In het verleden weigerde de geestelijkheid wetenschappelijke informatie te accepteren omdat het botste met hun eigen persoonlijke religieuze overtuigingen. Toen Galileo de telescoop aan de paus liet zien en vertelde dat dit apparaat het beeld van het universum dat Galileo had zou bewijzen, noemde de paus de telescoop "het werk van de duivel" en weigerde erdoor te kijken. Maar uiteindelijk moest de geestelijkheid accepteren dat de wetenschap zegevierde over persoonlijke, subjectieve religieuze overtuigingen. Het zal nooit anders kunnen zijn.

Het "ik vind het prima zo" probleem

Jij, de lezer moet heel goed oppassen om niet misleid te worden omdat je het wel prima vind zo, hiermee worden je beeld van de wereld en je persoonlijke (religieuze) overtuigingen bedoeld, en dat je dus objectieve informatie verwerpt omdat het botst met je persoonlijke, subjectieve overtuigingen, of ze nu sceptisch zijn of religieus. Als er een verschil is tussen de objectieve informatie en subjectieve overtuigingen is het nodig om meer onderzoek te doen, of om de subjectieve overtuiging(en) aan te passen.

Wanneer mensen zich eenmaal veilig en gemakkelijk voelen met een aantal overtuigingen, willen ze deze meestal niet aanpassen, zelfs als er nieuwe objectieve en wetenschappelijke informatie is die aantoont dat een deel van of alle overtuigingen volledig onjuist zijn.

Veel overtuigingen worden een deel van de psychologische en emotionele samenstelling van de persoonlijkheid van deze mensen. Deze overtuigingen zijn heel moeilijk te veranderen.

De geestelijke barrière

Zelfs als informatie wetenschappelijk is, zullen we in de eerste instantie de neiging hebben om informatie die te geavanceerd is te verwerpen, als het onze "geestelijke barrière" bereikt, doordat het onze huidige kennis te ver vooruit is. Vooral als deze informatie botst met ons huidige beeld van de wereld, of religieuze overtuigingen, tradities, cultuur, geschiedenis en normen en waarden.

Keer op keer moesten we onze overtuigingen bijstellen om grote wetenschappelijke ontdekkingen plaats te geven zoals een mens die op de maan loopt en spectaculaire ruimteverkenning. (missies naar mars). Op dezelfde manier moeten we ook aanpassingen maken in onze overtuigingen als we het hebben over paranormale verschijnselen.

De geschiedenis en onze ervaringen laten ons weten dat er altijd mensen zijn geweest die meer "verlicht" zijn en die de waarde inzien van nieuwe objectieve informatie en deze accepteren en het direct toepassen op hun wereldbeeld.

<< Book Index : Next Chapter >>

.

Home | The Book | Radio FAQs | Articles | Hall of Fame
Appearances | About Victor | Links | Contact

Copyright © 2001 Victor Zammit.  All rights reserved.  --  
Web site by happysean